Wolność w podejmowaniu decyzji.

Każdego dnia podejmujemy jakieś decyzje. W zasadzie to całe życie polega na ich podejmowaniu. Na zmierzeniu się z problemem, wybrania optymalnego rozwiązania oraz życia z konsekwencjami wynikającymi z podejmowanych przez nas decyzji. Nie ma w tym nic złego, nie powinno być. Problem pojawia się w miejscu, w którym możliwość podjęcia decyzji zostaje nam odebrana. Idąc do szkoły w obecnej formie, do podstawówki, technikum gastronomicznego, czy nawet szkoły wyższej – administracja studia magisterskie, musisz być gotowy do pracowania wśród schematów i instrukcji. Zgodnie z założeniem, taki system ogranicza możliwość wyboru do kwestii z góry ustalonych przez osoby odpowiedzialne za jego stworzenie.

Tak więc odbiera się możliwość panowania nad własnym życiem tych młodych ludzi. Nie dając im możliwości podjęcia decyzji oraz absorbując konsekwencję z wyborów podjętych za nich samych, gasimy ich jednostkowy charakter oraz poczucie, że mają wpływ na to co ich otacza. Zunifikowane programy nauczania stawiają dokumentację ponad kreatywność, tabelki ponad wyobraźnię, a wszystko utrzymane jest za pomocą państwowego monopolu. Brak realnych konsekwencji i samodzielnego myślenia prowadzi do problemów z posiadaniem własnego zdania i własnej hierarchii wartości. Bezpośrednią konsekwencją tego, jest wytworzenie bezrefleksyjnych konsumentów, którzy kierują się ignorancją zaniedbują własny rozwój, stając się podatnym na manipulacje i brak samoświadomości.

Chronienie uczniów przed prawdziwymi konsekwencjami swoich decyzji jest tylko teoretycznie rzeczą dobrą. W praktyce eliminuje to waży mechanizm nauki na własnych błędach. Porażki, które nie bolą, nie kształtują charakteru i nie budują dyscypliny. Trudno oczekiwać odpowiedzialności od ludzi, którzy sami nie wiedzą co robić gdy coś nie idzie zgodnie z planem. Nie od dziś wiadomo, że człowiek jest sumą jego przeszłych doświadczeń. Celowe ograniczanie tych doświadczeń do wyłącznie lekkich i bezbolesnych, niesie za sobą daleko idące negatywne konsekwencję. Jak zwykle okazuje się, że w życiu każdego z nas bardzo ważna jest równowaga, nawet jeśli chodzi o sukcesy i porażki.