Obiektywizm oraz odpowiedzialność

System edukacji jak każdy inny posiada pewną z góry ustaloną strukturę. Stworzony jest w oparciu o hierarchię, w której każdy kolejny podmiot obarczony jest odpowiedzialnością za czynniki wpływające bezpośrednio na następne ogniwa łańcucha funkcjonalności. Z tego właśnie powodu, do poprawnego działania takiego systemu, niezbędne jest obsadzenie kluczowych stanowisk ludźmi posiadającymi odpowiednie cechy charakteru oraz bardzo konkretne specjalizacje. Ludzie, na których spoczywać będzie odpowiedzialność za poprawne działanie edukacji, powinni przejawiać wszelkie cechy liderów bądź przywódców.

Jak wiadomo, lider za którym stoi tłum pełen żalu, goryczy oraz narzekań, nie wróży nic pozytywnego. To oczywisty wskaźnik informujący o tym, że gdzieś zaszedł błąd i należy szukać rozwiązań. Przede wszystkim warto podkreślić, że prawdziwi liderzy nie narzekają. Ich postawa jest kluczowa dla modelowania świadomości i zachowania ludzi im podległym. Po drugie, lider nie może poszukiwać akceptacji i motywacji w czynnikach zewnętrznych. Musi być podporą sam dla siebie, wykorzystywać wewnętrzną siłę motywacji, pozytywne myślenie, spójność oraz posiadać dobrze wykształcone poczucie własnej wartości.

Brak takiej postawy wróży jedynie problemy w przyszłym działaniu całego procesu przekazywania wiedzy. Pozwalając nieodpowiednim ludziom trzymać stanowiska zarezerwowane dla jednostek ponadprzeciętnych, skazujemy się na ciągłe wyniki poniżej oczekiwań. Jedyne co osiągamy, to odebranie z rąk nauczycieli i uczniów kontroli nad dalszym kierunkiem prac nad własnym rozwojem. Oddalenie się od konstruktywnego myślenia szkodzi każdemu, dlatego potrzeba nam zmian, a zmiany zaczynają się od pojedynczego człowieka. Wystarczy porzucić dotychczasowe nastawienie na krytykę i narzekania, a rozpocząć pracę u podstaw. Oszacować obiektywnie wartość każdego organu edukacji, oraz konsekwentnie dokonywać zmian w celu poprawy dobrobytu. Koniec końców, szkoła ma rozwijać i wskazywać drogę do rozwoju, musi zatem samemu się rozwijać i pracować nad swoim działaniem.

Pracuj nad własnym rozwojem, zapoznaj się z mistrz sprzedaży szkolenie