O odpowiedzialności.


Szkoła jako miejsce wychowujące kolejne pokolenia jest obarczone ogromną odpowiedzialnością, nie tylko za stan wiedzy swoich uczniów, ale także za kształtowanie ich charakteru oraz budowanie nawyków skutecznego działania i pracy nad własnym rozwojem. Odpowiedzialność ta, domyślnie spoczywa na rodzicach, którzy powinni nieustannie pokazywać swoim dzieciom jak wygląda właściwa ścieżka rozwoju, oraz udzielić im wskazówek jak pozostać na tej ścieżce niezależnie od okoliczności.

Jednakże jest to zadanie skierowane dodatkowo do nauczycieli i wychowawców. Uczeń w szkole powinien być przede wszystkim zaznajomiony z narzędziem, które sprawi że sam zacznie się kształtować dalej w życiu. Nauczyciele powinni przede wszystkim uczyć jak się uczyć. Samo dostarczanie informacji potrzebnych do spełnienia wytycznych podstawy programowej to zdecydowanie za mało. W obliczu współczesnego świata, przepełnionego danymi dzięki łatwemu dostępowi do informacji, powinno nakierować system edukacji na przygotowanie uczniów do uczenia się przez całe życie. Rozpalenie płomienia pracy nad własnymi kompetencjami to najbliższe realne perpetum mobile jakie możemy skonstruować. Uświadamianie młodych ludzi o nieograniczonym potencjale jaki w sobie mają, to jedyny słuszny kierunek jaki możemy obrać, aby uniknąć klęski w postaci pokolenia owiec, narzekających na wszystko, niebędących w stanie niczego zmienić, stworzyć, rozbudować.

Nie bójmy się korzystać z technologii. Nie stworzono ich w złym celu, stworzono je dla dobra ludzi. Tak właśnie należy z nich korzystać, jako możliwości do efektywniejszej pracy nad rozwijaniem swoich umiejętności. Podstawą powinna być umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji, oceniania jej wartości oraz poprawnego używania jej do własnych potrzeb. Musimy stać się przykładem, aby wymodelować pozytywne nawyki uczniów w pracy zespołowej, komunikacji i kreatywności. Świadomość o tym jakie organizacja miejsca pracy i świadome korzystanie z technologii ma znaczenie dla jakości ich życia to prawdziwy dar, którego przekazanie jest naszym obowiązkiem.