Nowa koncepcja w dziedzinie edukacji.

Warto od czasu do czasu się zatrzymać, żeby spojrzeć na aktualne sprawy z większego dystansu i bardziej obiektywnej perspektywy. Tym bardziej, jeśli mowa o zagadnieniu tak ważnym, jak model edukacji w całym kraju. Potrzebujemy takiego ćwiczenia, zarówno u podstaw jak i na szczycie działalności systemu, aby określić nowy kierunek i ostatecznie naprawić niesprawne, przestarzałe elementy modelu kształcenia, które dzisiaj są przyczyną utrudnień i niezadowolenia młodszego społeczeństwa.

Musimy rozejrzeć się za potencjalnymi rozwiązaniami tegoż problemu i jednym z oczywistych rozwiązań jest hybrydowy model wykorzystujący zarówno tradycyjne fragmenty środowiska szkolnego, jak i nieograniczone cyfrowe zasoby oraz możliwości związane z obowiązującą strukturą przestrzeni społecznej. Model ten ma na celu personalizować proces kształcenia, czyniąc go bardziej przystępnym i dopasowanym do korzystnych warunków uczenia się we własnym tempie. Elastyczność rozwiązań w nim zastosowanych, umożliwia wprowadzenie w życie indywidualne strategie uczenia się, przygotowane z myślą o każdym uczniu z osobna. Już teraz zaobserwować można nowe kierunki kształcenia, jak dla przykładu akademia rozwoju osobistego.

Skoro żyjemy w czasach nieograniczonych możliwości, nie powinniśmy z góry ograniczać się do skrajnych opcji, zamiast tego promować powinniśmy dobieranie odpowiednich narzędzi do znanych celów i wyzwań. Współgra to z drugim założeniem innowacyjnego sposobu nauczania. Oczywiście chodzi o wykształcenie w uczniach odpowiedzialności za własny stan wiedzy i jego nieustanne rozwijanie. Każdy z nas zna powiedzenie mówiące, że jeśli coś jest do wszystkiego, nie spełnia swojego zadania odpowiednio dobrze na żadnym z zastosowań. Dlaczego zatem usilnie upieramy się przy podtrzymywaniu systemu, który narzuca jedno rozwiązanie do każdego istniejącego problemu, w konsekwencji nie pasując do żadnego z osobna. Każdy powinien mieć możliwość zdefiniowania własnej drogi do celu, a środowisko w którym będzie się znajdował, powinno przede wszystkim ułatwiać podróż i przygotowywać do dalszych etapów nauczania.