Harmonijny rozwój w przyjaznych warunkach.

To bardzo ładny zwrot, z którym każdy bez wątpienia się zgodzi. To aspekt, który każdy pochwala i akceptuje, ale w rzeczywistości prawie za każdym razem na pozytywnym odzewie się kończy. Nasz system szkolnictwa stawia ogromny nacisk wyłącznie na wyniki rozwoju intelektualnego, pragmatyczne cyferki będące teoretycznym odzwierciedleniem ilości nabytej wiedzy przewyższają ogólny i zgodny z naturą człowieka harmonijny rozwój emocjonalny.

Głównym źródłem nieprawidłowości jest organizacja nauki nastawiona na suche wyniki, nie dająca pola do indywidualnego podejścia. Tworzy się w tym momencie środowisko pełne wyniszczającej, dla wiary w osobisty potencjał, sytuacji. Schematyczne podejście sprawdza się w fabrykach oraz w pracy z robotami, w przypadku młodych uczniów jednak, nie zdaje egzaminu. Każdy z nich jest w końcu indywidualnym bytem, posiadającym własne uzdolnienia, pasie i marzenia. To oznacza, że nie należy pomijać czy ignorować wytwarzania w szkole atmosfery umożliwiającej pozytywne wzmacnianie dobrego zachowania. Wymaga to kreatywnego podejścia i cierpliwości, ale wytworzenie poczucia satysfakcji z podjęcia dobrej decyzji i dumy z pokonywania własnych słabości jest receptą na pozytywny rozwój podczas dalszych etapów nauczania jak i w dorosłym życiu.

W świecie ciągłego rozwoju i przyśpieszającego wzrostu wymagań oraz oczekiwań, zagubione zostaje gdzieś przyziemne wychowanie w zarządzaniu własnymi emocjami. Kontrola swojego zachowania to podstawa, bez której dalsza praca nad rozwijaniem własnych umiejętności może nagle rozpaść się jak domek z kart. Dlaczego tak dbamy o poprawny rozwój fizyczny, wprowadzając lekcje z wychowania fizycznego, a o prawidłowym ukształtowaniu inteligencji emocjonalnej po prostu się zapomina. Albo odstawia się je na dalszy plan, jako fragment planu nauczania z religii czy innych tego typu zajęciach. Poprawny rozwój w tej dziedzinie, zapewnia tylko i wyłącznie samopoznanie. Wyobraźnia połączona z obserwacją własnych reakcji emocjonalnych i stanów samopoczucia, to narzędzia pomijane w procesie edukacji, co stanowi poważny błąd.

dla poszukujących daleszego rozwoju polecam finanse studia warszawa