Edukacyjny potencjał muzeum.

Muzea można znaleźć wszędzie na terenie naszego państwa, niezależnie czy znajdujesz się w małym czy dużym mieście. Ich szeroka różnorodność dotycząca stylizacji nakierowanych na tradycję bądź dalekie spojrzenie w przyszłość, ale również odnosząca się do myśli przewodniej muzeum, skupiającej wokół konkretnej osoby, wydarzeniu lub też całym społecznościom. Forma działalności muzeów nie przestaje się rozwijać i wzbogacać. Dlatego grzechem jest nie wykorzystywać tych zasobów w procesie edukacji.

Pomimo iż muzea już dzisiaj kojarzą się głównie ze szkolnymi wycieczkami, możliwości jakie oferuje edukacja w ich zindywidualizowanej przestrzeni są bardzo odległe od pełnego spożytkowania. Nie ma przeszkód na drodze do prawdziwie nowoczesnej edukacji w klasie zintegrowanej w naturalny sposób z światem zewnętrznym. Uczenie się o naszej przeszłości może stać się samonapędzającym się zajęciem, wystarczy je w umiejętny sposób przeprowadzić. Współczesne muzea wykorzystujące najnowsze technologię są tego żywym przykładem, pomimo ich kilkuletniego istnienia wciąż cieszą się ogromną popularnością.

Ciekawym zjawiskiem jakie możemy dziś zaobserwować są mobilne muzea, w których nauczyciel może szukać sposobów wzbudzania inicjatywy swoich uczniów. Edukacyjne nastawienie tychże muzeów można rozpoznać między innymi poprzez przygotowanie gotowych scenariuszów edukacyjnych, a nawet pomoc w ich realizacji. Wyposażeni w pomoce dydaktyczne i narzędzia, są gotowi przybliżyć zwiedzającym pełny obraz przedstawianych zagadnień, nawet z tematów takich jak ekonomia studia magisterskie oraz pozwolić na wykształcenie się pełnych emocji i zaangażowania. Kluczem do tego jest przemiana tradycyjnej, nieangażującej lekcji w prawdziwą przygodę kreowaną przez samych uczniów. Jest to najskuteczniejsza droga do wytworzenia samoświadomości w zakresie edukacji, czynnika niezbędnego do przejęcia odpowiedzialności za własny stan wiedzy i mechanizmów niezbędnych do dalszego rozwoju własnych umiejętności w dorosłym życiu. Musimy przestać patrzeć na muzea jako miejsce obserwacji, a zacząć traktować je jako przestrzeń niezwykłej narracji i charakteru.