CERTYFIKAT AGILE

Certyfikat Agile

Na początek warto przedstawić czym jest Agile PM. Jest to metodyka zarządzania projektami, baza na której powstała metodyka DSDM (ang. Dynamic System Development Method), która umożliwia sprawną i szybką realizację projektów w różnych organizacjach lub firmach które wymagają precyzji oraz przejrzystości w danym projekcie. Agile PM pomaga zwiększyć wydajność, rozwiązywanie problemów, dzięki temu nie tracimy koncentracji na ciągłe poprawki.

Agile PM łączy elementy klasycznego zarządzania projektami, np. procesu realizacji projektu określający działania od jego przygotowania organizacyjnego przez wykonanie po odbiór prac i ocenę osiągnięcia założonych celów, zdefiniowane role projektowe , określanie kilkunastu produktów projektu, planowanie projektu i komunikacji, zarządzanie ryzykiem z elementami znanymi z Agile np. przyrostowe budowanie rozwiązań, otwartość na zmiany zakresu i stopniowe odkrywanie szczegółów rozwiązań, zaadresowanie problemów z zakresu kultury organizacyjnej, promowanie roli zespołu i efektywnej komunikacji, wprowadzenie rytuałów takich jak codzienna zbiórka i uwidacznianie postępu prac. Wbrew pozorom certyfikat agile nie przydaje się tylko i wyłącznie w dziale IT, ale i różnych przedsiębiorstwach i instytucjach. Pomaga on na kierowniczych stanowiskach, tak aby móc prowadzić nowocześnie zarządzanie projektami. Oczywiście warto dodać że znajomość narzędzi i technik zarządzania projektami przydaje się nie tylko kierownikom, przełożonym czy managerom ale i osobom które pracują w instytucjach o projektowym modelu pracy. Takie zastosowania są również bardzo przydatne, w projekcie który może często ulegać zmianie.

Certyfikat Agile pomaga w spełnieniu i zrozumieniu oczekiwań oraz potrzeb klienta poprzez opracowanie konkretnego rozwiązania. W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano, że projekty Agile są dużo bardziej skuteczniejsze niż projekty tradycyjne. Co konkretnie daje nam szkolenie z Agile Pm? Przede wszystkim omówi koncepcje i korzyści ze stosowania Agile PM, nauczy podstaw metodyki Agile PM. Omówi procesy zarządzania projektem zgodne z Agile PM (DSDM oraz poda definicje ról projektowych i odpowiedzialności w Agile PM (DSDM), pokaże kluczowe praktyki DSDM i sposoby planowania i kontroli. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to aby dane szkolenie odbywało się w taki sposób aby przygotować uczestnika do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu Agile. Sam egzamin składa się z 50 pytań zamkniętych i trwa 40 minut. Takie właśnie szkolenie Prowadzi Politechnika Warszawska gdzie uczestnicy, którzy zdali egzamin otrzymują międzynarodowy certyfikat w postaci elektronicznej. Dzięki zdanemu egzaminowi, dostaniemy certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę, certyfikat ten nie posiada terminu ważności przez co możemy używać go przez całe życie. Warto zaznaczyć że posiadanie wszelkich certyfikatów może przyczynić się do otworzenia wielu dróg zawodowych.